dimecres, 3 de juliol del 2019

Crida a la constitució d"Ecosocialisme en Comú" dins de CeC

CRIDA A LA CONSTITUCIÓ D’ “ECOSOCIALISME EN COMÚ” DINS DE CeC

1. Marc actual de l’ecosocialisme


Les persones que donem suport a aquesta crida volem que Catalunya en Comú (CeC) situï en un lloc central del seu ideari els principis de l’ecosocialisme. L’ecosocialisme és el pensament polític que situa en la mateixa dimensió el benestar social i el benestar ecològic. La defensa de polítiques d’igualtat i de justícia social, sense qüestionar i actuar per canviar el sistema productiu i el model de creixement econòmic que les genera, suposa renunciar a plantejar una alternativa a la situació de crisi climàtica, de desigualtat social i extinció d’espècies a què hem de fer front.

L’ecosocialisme proposa una transició cap a un model econòmic estacionari que reconegui la limitació de recursos naturals, respecti el seu cicle natural i vetlli per la integració del nostre sistema econòmic en el seu si. Alhora, cal actualitzar el tipus de socialisme que volem perquè el model socialista estatista, el del socialisme real i dels plans quinquennals, no només va resultar un rotund fracàs, sinó que les seves bases econòmiques eren contràries als postulats ecologistes. Però també cal allunyar-se de l’ecologia reformista de mercat que planteja oxímorons com el creixement sostenible i que no qüestionen el sistema capitalista.

Per aquestes raons, proposem iniciar, de manera constructiva i col·laborativa, un camí per definir l’ecosocialisme en aquest segle XXI incorporant-hi a l’anàlisi polític els factors que estan generant nous conflictes socials i ambientals, i que requereixen una actualització del nostre ideari polític i de les nostres propostes programàtiques.

Aquest tipus de qüestions conceptuals, a més de les organitzatives, són les que ens proposem abordar en els propers mesos amb l’objectiu d’aportar propostes concretes que facin coherent l’actuació de CeC a tots els nivells.

 Els referents:

1. Partim de la tradició política i organitzativa de l’ecologisme polític a Catalunya i Espanya, representada per Iniciativa per Catalunya Verds (ICV) i per altres partits d’àmbit estatal com Equo o d’àmbit autonòmic com la coalició Compromís al País Valencià. La plataforma Ecosocialista Segle XXI d’ICV, amb el seu decàleg i altres documents d’elaboració pròpia, aporta una important consistència argumental. També compartim la trajectòria de partits ecologistes, roig-verds i ecosocialistes a una gran diversitat de països, així com el Programari del Partit Verd Europeu i el Manifest Ecosocialista internacional de 2001.

2. També són referents els continguts del manifest fundacional i del programari de Catalunya en Comú que fan referència als problemes ambientals i socials i a les propostes de sostenibilitat i de l’ecologisme.

3. Les iniciatives i propostes de les organitzacions ecologistes amb llargues trajectòries de lluita i les dels nous moviments juvenils que s’organitzen en xarxa i a nivell mundial sota el lema “Canviem el sistema, no el clima” estan suposant una sacsejada mediàtica de molta rellevància que hem de ser capaços d’incorporar al debat i traduir a l’acció. També cal estar amatents a la novetat de propostes com la del “Green New Deal” que reben el suport de persones com Joseph Stiglitz, Richard Heinberg, Ann Pettifor o la congressista nord-americana Alexandria Ocasio-Cortez.

4. Els importants èxits que els Verds han tingut a les recents eleccions europees on s’han constituït com el quart grup en importància dins del Parlament europeu amb 75 diputats (10,1%).

5. Les iniciatives i propostes de l’ecofeminisme que ens aporten nous elements d’anàlisi a tenir molt en compte.

2. Marc polític


Deixant de banda els textos fundacionals aprovats, el fet és que, en aquesta primera fase constitutiva de CeC, només s’ha donat prioritat a les polítiques socials i també a les nacionals, fruit de les urgències socials i l’especial conjuntura política –crisis habitacional, pobresa, vulnerabilitat, precarització del mercat laboral, violència domèstica i discriminació de les dones, crisis dels refugiats…- a les quals s’hi ha d’afegir les tensions i la desorientació general de l’electorat d’esquerres provocada pel full de ruta del procés unilateral independentista.

Cal reconèixer que des de CeC no hem sabut aprofundir en una qüestió essencial com és el qüestionament del model econòmic productiu –amb rigor i claredat- ni tampoc desenvolupar i concretar, les propostes formulades al Congrés fundacional de CeC que beuen de les fonts de l’ecosocialisme.

Es troba a faltar una presència més important, per part dels nostres representants públics a les institucions de tots els nivells, d’intervencions clarament definides o orientades cap els principis de l’ecosocialisme. Aquest enfocament, amb comptades excepcions, no té una presència destacada en el discurs públic ni en les tribunes parlamentàries.

Catalunya en Comú ha de liderar de la millor forma possible, donant una resposta política creïble, al fet que avui la majoria de ciutadans i ciutadanes a Catalunya i a Europa tenen clar que els problemes ocasionats per les crisi climàtica i energètica, per la contaminació atmosfèrica, per la sobre-explotació dels recursos naturals i per la pèrdua de la biodiversitat, es troben a la base de les greus crisis econòmiques, socials i ambientals que afecten les seves vides i el futur de la humanitat.És una oportunitat molt clara per introduir amb força, en el debat polític general, un argumentari de canvi social i ecològic, com el que forneix l’argumentari ecosocialista.

Correspon a CeC explicar i denunciar, quan calgui, que ja no s’hi valen mesures cosmètiques i poc efectives, ni discursos plens de bones intencions. És imperatiu un programa ecosocialista si volem mantenir i millorar la salut publica, l’equilibri natural, la qualitat ambiental i la biodiversitat, garantint alhora l’alimentació i el benestar social. El programa ecosocialista és també una gran oportunitat per generar nova ocupació, estable i de qualitat, i per establir un ordre social més harmònic, just i solidari.

3. La creació del grup “Ecosocialisme en Comú”


És per tot això que creem el grup de treball “ECOSOCIALISME EN COMÚ”, acollint-nos al que permeten els Estatuts i les bones pràctiques de Catalunya en Comú. Aquest nou grup de vocació transversal no és patrimoni de ningú. Sorgeix de gent de CATALUNYA EN COMÚ –d’antiga militància en una o altra organització, o de nova incorporació i sense militància anterior- que vol que les propostes ecosocialistes passin a ocupar un lloc central en l’ideari, el programari i en l’acció de CeC en tots els àmbits territorials, sectorials i institucionals.

Donem, doncs, aquest pas endavant amb la confiança en què l’ideari ecosocialista activarà persones inscrites que actualment estan inactives, que atraurà noves persones activistes que busquen identificar aquest referent polític, i que ajudarà a impulsar i dinamitzar l’organització i a potenciar i millorar –qualitativament i quantitativament- el bagatge polític i programàtic de CeC.

12 de Juny de 2019